Made by Kathy
H.S. Kuurne werd in januari 1985 opgericht, is aangesloten bij de Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus (K.K.U.S.H.) onder het nummer 824 en bij de West-Vlaamse Federatie. De K.K.U.S.H. is het besturend organisqme vd Belgische Kynologie en valt op haar beurt onder de reglementen vd Fédération Cy-nologique Internationale (F.C.I.). H.S. Kuurne heeft zich als doel gesteld , het opleiden en africhten van honden en het bijstaan van de begeleider. Tevens wordt door de principes van opleiding ernaar gestreefd een vrolijke en sociale hond te bekomen. H.S. Kuurne verstrekt uitsluitend onderricht in het kader vh gehoorzaamheidsprogramma.Na de puppyklas en de A-klas worden de honden voorbereid in de B-groep. Vanuit deze groep kan men, indien gewenst, zich voorbereiden voor het brevet “gehoorzaamheid”. Na het slagen van deze proef ingericht door de K.K.U.S.H. kunnen hond en geleider deelnemen aan gehoorzaamheidswedstrijden. Hierna wordt de opleiding verder gezet in de groepen “Debutanten, Programma 1 en Programma 2” N.B. : Vanuit H.S.K. is er geen enkele verplichting om aan wedstrijden deel te nemen, doch het zou zonde zijn als uw hond goed presteert het niet eens te proberen. Ook voor een verfrissing , een warme drank of een leuke babbel ben je daar aan het juiste adres. Het spreekt vanzelf dat uw hond er ook welkom is , mits aangelijnd.
H.S. Kuurne werd in januari 1985 opgericht , is aangesloten bij de Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus (K.K.U.S.H.) onder het nummer 824 en bij de West-Vlaamse Federatie. De K.K.U.S.H. is het besturend organisqme van de Belgische Kynologie en valt op haar beurt onder de reglementen van de Fédération Cynologique Internationale (F.C.I.). H.S. Kuurne heeft zich als doel gesteld , het opleiden en africhten van honden en het bijstaan van de begeleider. Tevens wordt door de principes van opleiding ernaar gestreefd een vrolijke en sociale hond te bekomen. H.S. Kuurne verstrekt uitsluitend onderricht in het kader van het gehoorzaamheidsprogramma. Na de puppyklas en de A-klas worden de honden voorbereid in de B-groep. Vanuit deze groep kan men, indien gewenst zich voorbereiden voor het brevet “gehoorzaamheid”. Na het slagen van deze proef ingericht door de K.K.U.S.H. kunnen hond en geleider deelnemen aan gehoorzaamheids- wedstrijden. Hierna wordt de opleiding verder gezet in de groepen “Debutanten, Programma 1 en Programma 2”. N.B. : Vanuit H.S.K. is er geen enkele verplichting om aan wedstrijden deel te nemen, doch het zou zonde zijn als uw hond goed presteert het niet eens te proberen. Ook voor een verfrissing , een warme drank of een leuke babbel ben je daar aan het juiste adres. Het spreekt vanzelf dat uw hond er ook welkom is , mits aangelijnd.
Made by Kathy