Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

 

Info :

   Ø   H.S.KUURNE werd in januari 1985 opgericht, is aangesloten bij de Koninklijke Kynologische Unie

         Sint-Hubertus (K.K.U.S.H.) onder het nummer 824 en bij de West Vlaamse federatie.

 

   Ø  De K.K.U.S.H. is het besturend organisme van de Belgische Kynologie en valt op haar beurt onder

        de reglementen van de Fédération Cy- nologique Internationale (F.C.I.)

 

    Ø  H.S.KUURNE heeft zich als doel gesteld, het opleiden en africhten van honden en het bijstaan van de begeleider.

        Tevens wordt, door de principes van opleiding ernaar gestreefd een vrolijke en sociale hond te bekomen.

 

    Ø  H.S.KUURNE verstrekt uitsluitend onderricht in het kader van het gehoorzaamheidsprogramma.

         Na de puppyklas en de A-klas worden de honden voorbereid in de B-groep.

        Vanuit deze groep kan men, indien gewenst, zich voorbereiden voor het brevet “gehoorzaamheid”.

        Na het slagen van deze proef ingericht door de K.K.U.S.H. kunnen hond en geleider

        deelnemen aan gehoorzaamheidwedstrijden.

        Hierna wordt de opleiding verder gezet in de groepen “Debutanten, Programma 1 en Programma 2” .

 

  N.B. Vanuit H.S.K. is er geen enkele verplichting om aan wedstrijden deel te nemen,

         doch het zou zonde zijn als uw hond goed presteert het niet eens te proberen !

 

Ø  In onze kantine kan U altijd terecht voor inlichtingen en informatie omtrent uw dierbare viervoeter.

Ook voor een verfrissing, een warme drank of een leuke babbel ben je daar aan het juiste adres.

Het spreekt vanzelf dat uw hond er ook welkom is, mits hij aan- gelijnd is.

 

Top