Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

 

Info :

   Ø   H.S.KUURNE werd in januari 1985 opgericht, is aangesloten bij de Koninklijke Kynologische Unie

         Sint-Hubertus (K.K.U.S.H.) onder het nummer 824 en bij de West Vlaamse federatie.

 

   Ø  De K.K.U.S.H. is het besturend organisme van de Belgische Kynologie en valt op haar beurt onder

        de reglementen van de Fédération Cy- nologique Internationale (F.C.I.)

 

    Ø  H.S.KUURNE heeft zich als doel gesteld, het opleiden en africhten van honden en het bijstaan van de begeleider.